itunes pic
En homage till alla som någonsin haft med sig en bandspelare eller videokamera på en konsert i Sverige.