En genomgång av Kiss mest kontraproduktiva idé eller "Varför är Gene så rå i Rio 1983?".