Xây dựng luồng người dùng  đúng cách là một bước quan trọng quyết định sự thành công của thiết kế trải nghiệm và thiết kế kiểu web. Giả sử bạn là một công nhân. Bây giờ sếp của bạn chỉ vào một đống vật liệu và nói, “Hãy xây một ngôi nhà.” Nếu bạn chưa.... Xem chi tiết https://thietkewebwio.com/user-flows-trong-thiet-ke-ux/