Trong thiết kế phần mềm hay website thì bên cạnh việc xây dựng hình ảnh, nội dung chất lượng ra sao, mà khâu chọn font chữ bị bỏ qua, sử dụng một loại font chữ bất kỳ thì tính thẩm mỹ, vẻ đẹp, sự chuyên nghiệp của trang web đó cũng đã bị giảm đi.... Xem chi tiết https://thietkewebwio.com/font-chu-dep-cho-website/