nos anos 50 tiveron lugar eventos no campo galego que hoxe nos relata unha testemuña presencial.
nun tempo no que a violencia facia parte do sistema de governo do pais, dous povos montaron a sua particular guerra.
Un anaco de historia do pais que nos conta Xesus.

producción: www.audiokiosk.fr
distribución e arquivos: https://aikirindo.lepodcast.fr/
contacto:www.chucho.org