Luật Long Phan PMT is a in the CÔNG TY LUẬT được đánh giá là Tận tâm - Uy tín - Hiệu quả tại TP.HCM. Đội ngũ luật sư tư vấn là những người cố vấn, luật gia, luật sư có nhiều năm kinh nghiệm và tư vấn pháp luật am hiểu nhiều lĩnh vực sẽ luôn tiếp nhận lắng nghe và giải quyết những chi tiết nhỏ nhất. Công ty thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Điều hành Thạc sĩ Luật sư Phan Mạnh Thăng