kobe, koshikizuka, kofun, awaji, akashi kaikyo, sorakuen, seisme, tour, port, chinatown, parc, harbour land, kushi-katsu, ske48