Thomas Lennon (actor! writer! Reno 911! The State!) makes it weird!